Home 2017 Հունվար 26 «Ընկղմվի՛ր խոսքի մեջ»․Մհեր Վարդանյան

«Ընկղմվի՛ր խոսքի մեջ»․Մհեր Վարդանյան

«Ընկղմվի՛ր խոսքի մեջ»․Մհեր Վարդանյան

16326600_1282208491844896_1981193919_o

«Եկել է ճշմարիտ երկրպագությունը, արդեն եկել է ժամանակը։ Մեսիան եկել է, և Մեսիան հենց Ինքը՝ Քրիստո՛սն է, Քրիստոս հենց Իրնքը՝ Հիսո՛ւսն է, Հիսուս հենց Ինքն Աստծո խո՛սքն է, խոսքը հենց Ճշմարտությունն է․․․»

Մեկնաբանել